Hak, hukuk, adalet ve Allah korkusu

Türk milliyetçiliğinin siyasi önderi…

MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş…

25 Kasım’da, doğumunun 100’üncü yıldönümünde törenlerle anıldı.

25 Kasım 1917…

25 Kasım 2017…

Pek az lidere, doğumundan 100 yıl sonra böyle görkemli ve anlamlı anma nasip olur.

Boşuna değil…

Demek Alparslan Türkeş, Türk siyasi hayatında silinmez izler bırakan bir lider.

Alparslan Türkeş’le ilk tanıştığımda 17 yaşındaydım

Şu fotoğrafa bir bakar mısınız?

Bu fotoğraf tam 52 yıl önce çekildi.

1965 yılında…

Isparta’da…

“Hadi sen Ispartalısın da Alparslan Türkeş’in Isparta’da ne işi var?” diyeceksiniz.

Rahmetli Alparslan Türkeş de “Isparta damadı” idi.

İlk eşi Muzaffer Hanım Ispartalıydı.

Bu nedenle sık sık Isparta’ya gelirdi.

Her geldiğinde de haber gönderir, kayınpederinin bahçeli evinde bir araya gelir, sohbet ederdik.

Ben o yıllarda daha lise öğrencisiyim.

Lisede “Gülkent” isimli aylık okul gazetesi çıkarıyor, günlük olarak yayınlanan “Yeni İnkılâp” adlı gazeteye takılıyor, aynı zamanda Milliyet’in Isparta muhabirliğini yapıyordum.

Gazetecilikte ilk yıllarım.

Alparslan Türkeş’le ilgili yaptığım haber ve röportajlar, çok kez Isparta Yeni İnkılâp Gazetesi’nde ve Milliyet’te yayınlanmıştı.

Benim için büyük keyifti…

Avzit, Umay, Selcen, Sevenbige ve Tuğrul; Alparslan Türkeş’in Muzaffer Hanım’dan dünyaya gelmiş çocuklarıdır.

Muzaffer Hanım 1974 yılında vefat etti, Alparslan Türkeş iki yıl sonra Seval Hanım’la evlendi.

Size Alparslan Türkeş’in hayatını anlatacak değilim

100’üncü doğum yıldönümünde unutulmamış olması, Türk milliyetçileri tarafından görkemli bir şekilde anılması, beni çok etkiledi.

Albümü karıştırıp o fotoğrafı buldum ve sizinle anılarımı paylaşmak istedim.

Alparslan Türkeş, yakından tanınması ve tanıtılması gereken bir lider!

Görüşleri ve ortaya koyduğu ilkeler, hâlâ geçerliliğini koruyor.

Kitapları, hâlâ milliyetçiler arasında en çok okunan kitaplar arasında.

Tamam, dünya değişti, Türkiye değişti, şartlar değişti, ama yine de görüşleri “yol gösterici” nitelikte.

Alparslan Türkeş’in eserleri

*Milli Doktrin 9 Işık

*Ülkücülük

*12 Eylül Adaleti

*1944 Milliyetçilik Olayı

*Modern Türkiye

*Milliyetçilik olayları

*27 Mayıs ve Gerçekler

*27 Mayıs, 13 Kasım,21 Mayıs ve Gerçekler

*Ahlakçılık

*Etik, Bunalımdan Çıkış Yolu

*Türk Edebiyatında Anılar

*Dış Meselemiz

*İlimcilik

*Kahramanlık Ruhu

*Temel Görüşler

Sistemler ve Öğretiler

*Türkiye’nin meseleleri

*Yeni Ufuklara Doğru

* Gönül Seferberliğine

Alparslan Türkeş’in unutulmayan bazı sözleri

*Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.

*Alınan görevleri yapmak ve yapıldığını takip etmek lâzımdır. Millet hayatında başarı devamlılığa bağlıdır.

*Başarı için muntazam plânlı çalışma yapmak lâzımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.

*Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez

*Biz aziz milletimize müreffeh, kuvvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete adıyoruz. Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz.

*Bizim savunduğumuz Dokuz Işıkçı sistemin hedefi Türk Milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır.

*Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz...

*Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz.

*Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.

*Dokuz Işık Doktrini, derin bir insan sevgisi ve insan haysiyetine saygı ile bağlı olma isteğini içerisinde taşır.

*Emirlere mutlak itaat lâzımdır. Laubali, gevşek, disiplinsiz, metotsuz kimselerle dâvamız yürümez. Her şeyde örnek olmak lâzımdır.

*Fikir, iman, ülkü aşkı ... İnsanları güçlü yapan bunlardır.

*Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.

*Hepiniz birer Türk Bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.

*İnsanlar; yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görülmeye, aşağılanmaya ASLA müsaade, müsamaha etmezler.

*İnsanlık âleminin en şerefli bir ailesi Türk Milletidir. Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir.

*İslamiyet'i ele alıp Türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.

*Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.

*Komünist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi bir mülk sahibi olamamasıdır. Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir.

*Milletler arasındaki mücadele şuurundan mahrum olan toplumlar başkasının boyunduruğu altına düşerler.

*Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce, manevi ve fikir güçleri tarafından esaret atına alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir.

*Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız.

*Mücadelemiz her ne pahasına olursa olsun, siyasi kazanç mücadelesi değil, ahlâk ve fazilet mücadelesidir. Bu mücadelenin karakteri yıkıcı değil, yapıcı olmaktır. Bu şerefli mücadeleye Türk milletini davet ederim.

*Toprak bütünlüğümüzü devletimizin ve milletimizin bölünmezliğini hedef alan hainlere karşı Türk Milleti olarak ayağa kalkmalıyız.

*Türk aydınları için Batı'nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez."

*Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.

*Türk milliyetçiliği meşru savunma, yüksek insanlık duyguları ve Türk Milletinin kendi tabii haklarının savunulması, korunması duygusu ve iradesinin, şuurunun bir ifadesidir.

*Türk milletine Bizans'tan geçen bir hastalık vardır. Gevşeklik, laubalilik, dedikodu, fitne, fesat, terbiyesizlik, birbirini beğenmemek, sır saklayamamak, rastgele laf söylemek…
Bu hastalık sizde var. Bu hastalığı tedavi etmeniz lazımdır. Bu hastalığı tedavi etmezseniz, kendinize yol seçiniz. Milliyetçi harekette bir saniye daha fazla kalmayınız.
Benimle dava arkadaşlığı edecekseniz her şeyden önce vasıflı Türk olmaya mecbursunuz. Türk milletini batıran, Bizans'ı batıran, Osmanlı imparatorluğunu batıran hastalık budur.

*Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.

*Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek... Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz. Herkese yukarıdan bakacaksınız, ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız.

*Türk Töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakârlığı yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden feragattir. Vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk Milleti'nin büyüklüğü böyle yükselecektir. Onu sizler yaşatacak, sizler yükselteceksiniz. Türk Töresinin en önemli bir gereği de sır saklamaktır. Sır saklamak...

*Türkiye'nin yükselişi ithal fikirle olmaz. Hiç bir yabancı, Türkün menfaatlerini Türk Milletinin kendisi kadar düşünemez.

*TÜRKLÜK bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

*Türkün en önemli vasfı teşkilatçılığıdır.

*Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.

*Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Ömer Hayyam - Mesaj GönderAnket Anket 2